Ranveig Kristine Green-Hultgren

20.04.2019

Ranveig kom til verden 22 Januar, og familien takker for all oppmerksomhet rundt hennes fødselsdag. Takk til føden for god hjelp underveis. Kristian Green, Anna Hultgren Olsen og stolte storesøsken